ฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว (TCNAP)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว (TCNAP) ให้แก่ทีมงานจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว (TCNAP) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย 4 ประสานสู่การจัดการตำบลสุขภาวะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนการเรียนรู้และนำใช้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม