พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ฌาปนสถาน

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ฌาปนสถาน
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ ช่วยกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฌาปนสถานสาธารณะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: ภาพกิจกรรม