พิธีทำบุญสืบชะตา เปิดอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแผนงานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา เปิดอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแผนงานส่งเสริมการเกษตร ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม