พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

  วันที่ 11 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อการประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างจังหวัดลำพูน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัดเทศบาล