พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก รายที่ 3 (รอบที่ 2)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก รายที่ 3 (รอบที่ 2) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปาง หมู่ที่ 1 รัศมีรอบบ้านผู้ป่วยระยะ 100 เมตร

Categories: ภาพกิจกรรม