พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีวิชัย พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก รายที่ 1 (รอบที่3) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (0-3-7) รัศมีรอบบ้านผู้ป่วยระยะ 100 เมตร ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม