พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ วัดหนองกวาง บ้านแม่ป้อกใน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม