มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลศรีวิชัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัยทั้ง 2 เขต เข้าร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ทั้ง 13 หมู่บ้าน จากมูลนิธิ สามัคคีการกุศล ศาลเจ้าแม่กวนอิม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม