มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลี้ โดย นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลศรีวิชัย จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม