มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายสุรพล ดวงจิต ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน

 

Categories: ภาพกิจกรรม