มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2561 ไปมอบให้ประชาชนผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิรับบัตร ในพื้นที่ หมู่ 1 ,หมู่ 3 ,หมู่ 4 ,หมู่ 8 ,หมู่ 9 และ หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม