มอบบ้านร่วมใจ

วันที่ 22 พฤษภาคอม 2561 นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ นายสม ยศกันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย รองนายกฯ ประธานสภา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ร่วมส่งกันมอบบ้านร่วมใจ ให้แก่ นายเดช สุกหมาก ผู้ยากไร้ หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม