มอบรถโยกและสุขาพาสุข ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย นายอุดม ติ๊บเตปิน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ป้อก และประธานผู้สูงอายุลงพื้นทีเยี่ยมผู้สูงอายุพร้อมมอบรถโยกและสุขาพาสุข ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม