รดน้ำดำหัว และขอพรปีใหม่จากนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย

วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นางสุทธินี ยะบุญทา รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพร จากนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีวิชัย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม