รับสมัครผู้สนใจ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “ตัดผมชาย” 60 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย

รับสมัครผู้สนใจ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “ตัดผมชาย” 60 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย
เทศบาลตำบลศรีวิชัย และแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ตัดผมชาย หลักสูตร 60 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รับสมัครจำนวน 20 คนสามารถนำวิชาความรู้ประกอบอาชีพได้ สมัครฝึกอบรมได้ที่
กองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลศรีวิชัย
สถานที่ฝึกอบรม
 ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

เอกสารสมัคร

        1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์