รายงานการประชุมสภา

ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ปีพ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ปีพ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2561

รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: รายงานประชุมสภา