ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอลี้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยจิตอาสาเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานอำเภอลี้ โดยกำหนดกิจกรรมเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำและกำจัดวัชพืช ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลี้ กิโลเมตร ที่ 19 ระหว่างบ้านแม่เทย หมู่ที่ 14 และบ้านสันวิไล หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม