ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนป

ระจำปี 2561 ณ วัดบ้านห้วยบง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม