ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์