ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรปีใหม่จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 18 เมษายน 2565เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยนายปาลีวัฒน์ เมายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรปีใหม่จากนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.2565

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด