ลงพื้นที่สำรวจถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการเดินทางในการสัญจรไปมา และลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 และบ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม