ลงพื้นที่สำรวจถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย

  วันที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการเดินทางในการสัญจรไปมา บริเวณบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองช่าง,ภาพกิจกรรม