ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 บ้านห้วยบง และหมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม