ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านปาง , หมู่ 9 ศรีบุญเรือง และหมู่ 13 บ้านบารมีศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม