ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กตามโครงการเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยง

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำพบลศรีวิชัยและบ้านพักเด็กจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กตามโครงการเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยง ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม