วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมี นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และมีกิจกรรม การแสดงจะเด็กนักเรียน ซุ้มเกมส์ต่างๆ ซุ้มระบายสี ตัดผมฟรี และจับฉลากรางวัลต่างๆ ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม