ศึกษาดูงาน การสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

ศึกษาดูงาน การสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดโครงการศึกษาดูงาน การสร้างฝ่ายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ บ้านสามขา อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 และประชาชนชาวบ้าน หมู่ 5 และ หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อนำประโยชน์และความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาชุมชนเเละหมู่บ้านต่อไป

Categories: ภาพกิจกรรม