สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและร้องเรียนมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566

Categories: ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่