สร้างฝายมีชีวิต บ้านเเม่ป้อกใน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบาลศรีวิชัย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 จิตอาสาตำบลศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน โรงเรียนบ้านปาง ประชาชนชาวบ้านแม่ป้อกใน และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมใจกันสร้างฝ่ายมีชีวิต ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บ้านแม่ป้อกใน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม