สอบข้อเท็จจริงเด็กในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์  พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน สอบข้อเท็จจริงเด็กในพื้นที่ที่ประสบปัญหาทางสังคม ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย และสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านแม่ป้อก หมู่ที่ 5 และบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม