สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางเกษตร

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่อง งานส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีชัย และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปาง หมู่ที่ 2 และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 หลังจากเกิดพายุ โนรู ที่ผ่านมา ในเขตตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม