สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง งานส่งเสริมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และผู้ใหญ่บ้านบ้านปาง หมู่ที่ 3 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรหลังจากเกิดพายุ โนรูที่ผ่านมา

Categories: ภาพกิจกรรม