สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิเชียร วิชาเถิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง งานส่งเสริมการเกษตรและแหล่งน้ำ ร่วมกับ สมา ชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย และผู่้ใหญ่บ้านหมู้ 4 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 สำรวจความเสียหายของถนนสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรหลังจากเกิดพายุ โนรู ที่ผ่านมา

Categories: ภาพกิจกรรม