สำรวจความเสียหายและมอบกระเบื้องให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและมอบกระเบื้องให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด