ส่งมอบหน้ากากผ้าให้กับทุกคนในตำบลศรีวิชัย

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ ส่งมอบหน้ากากผ้าให้กับทุกคนในตำบลศรีวิชัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา(COVID-19) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยได้อย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Categories: ภาพกิจกรรม