ข่าวประชาสัมพันธ์

วันดำเนินการสรรหา และเลือกสรร กำหนดวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยให้รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 น. เพื่อทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) โดยแต่งกา…
ดูเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม