อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมยศกัน กันทะวัง นายกเทศมตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดจัดอบรมอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และประชาชน เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน และมีการสาธิตขั้นตอนพื้นฐานในการดับไฟเบื้องต้น จาก สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม