อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตามโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนระดับอำเภอ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลี้จัดขึ้น โดยมี นายดวงจัน่ทร์ จันทร์โอสถ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม