เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 1.การจัดทำระเบียบสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
  • 2.การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์