เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  • 2.การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
  • 3.การพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์