เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • 1.การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
  • 2.การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการจ้างเครื่องจักรกล เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยทำทางลำเลียงขนพืชผลทางการเกษตรพื้นที่ตำบลศรีวิชัย

 

 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์