เดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอลี้ ร่วมกับโรงพยาบาลลี้ เทศบาลตำบลวังดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลี้ และตลาดเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม