เดินรณรงค์ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใสหมวกนิรภัย”

เดินรณรงค์ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใสหมวกนิรภัย”

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมใจกันเดินขบวนรณรงค์โครงการ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใสหมวกนิรภัย” โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่หน้าโรงเรียนบบ้านแม่ป้อก สิ้นสุดที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย และมีคณะครูอาจารย์ เเละนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป้อกร่วมเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

Categories: ภาพกิจกรรม