เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับเจ้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เข้าร่วมประเมินและติดตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกับเจ้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เข้าร่วมประเมินและติดตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม