เทศบาลตำบลศรีวิชัย เปิดรับสมัคร นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

เทศบาลตำบลศรีวิชัย รับสมัคร นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: สำนักปลัดเทศบาล