เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย”

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “วิทยาลัยสูงวัย” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนสูงวัยในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม