แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิขัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม