แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 19 เมษายน 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค ขนาด 6,000 ลิตร ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ป้อกใน และหมู่ที่ 9 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม