แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม