แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย นำรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ 2 , 3 , 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม